ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประโยชน์ของจุลินทรีย์

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แบ่งได้เป็นหลายประเภทดังนี้
        1.  ด้านการเกษตร 
ส่วนใหญ่นิยมนำมาทำเป็นเชื้อ EM (ปุ๋ยชีวภาพ) ได้แก่ กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง แลกโตบาซิลัส (Lactobacillus), เพนนิซีเลียม (penicillum), ไตรโคเดอมา (Trichoderma), ฟูซาเรียม (Fusarium), สเตรปโตไมซิส (Streptomysis) อโซโตแบคเตอ (Azotobacter) ไรโซเบียม(Rhizobium) ยีสต์ (yeast) รา ( mold )  เป็นต้น
     
       
2.  ด้านสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันนิยมนำจุลินทรีย์มาช่วยรักษาหรือบำบัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดขึ้น โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการปนเปื้อนของสารพิษเหล่านนี้อยู่ ทั้งที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ และในดิน เช่น การนำจุลินทรีย์มาบำบัดสารมลพิษที่ย่อยสลายยากทั้งที่เป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ โดยจุลินทรีย์เหล่านี้จะย่อยสลายสารมลพิษเหล่านี้ให้มีความเป็นพิษน้อยลง หรือย่อยจนสารพิษนั้นหมดไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเป็นพิษของสารนั้นและชนิดของจุลินทรีย์ที่นำมาบำบัด
          3.  ด้าน
 แพทย์ จุลินทรีย์ถูกนำมาใช้เป็นตัวกลางในการผลิตสารที่จำเป็นบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์และการรักษาโรค  ซึ่งตามปรกติแล้วสารเหล่านี้จะสกัดมาจากคนหรือสัตว์ซึ่งให้ปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ทำให้มีราคาแพง การผลิตโดยจุลินทรีย์จะอาศัยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม  ทำให้เราสามารถทำการตัดต่อยีน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารชนิดนั้น ๆ ตัวอย่างจุลินทรีย์ที่นำมาใช้ในทางการแพทย์ เช่น

        1. ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae และแบคทีเรีย อีโคไล (E.coli ) ใช้ผลิตสารอินซูลินซึง่ เป็นสารที่มีความสำคัญในการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือด
        
2. แบคที่เรีย E.coli ใช้ในการผลิตฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตในคน
        
3. ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) ใช้ผลิตวัคซีนสำหรับป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ                
                4.  ด้านอุตสาหกรรม : จุลินทรีย์มักนำมาใช้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ยีสต์ (Yeast)  Saccharomyces cerevisiae เป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ที่รู้จักกันดีคือ เบียร์ เหล้า และไวน์  เชื้อราAspergillus oryzaeใช้ผลิตอาหารและอาหารเสริม เช่น ซีอิ้ว เต้าเจี้ยว น้ำปลา น้ำส้มสายชู ปลาร้า  แบคทีเรีย (Bacteria) ในจีนัสแลคโตเบซิลัส (Lactobacillus)ใช้ในการผลิตนมเปรี้ยว(cultured milk) ทุกชนิดได้  เชื้อรา Aspergillus niger ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นเครื่องปรุงรสอาหาร ในอุตสาหกรรมน้ำหมึก สีย้อม และใช้ในวงการแพทย์  เชื้อราAspergillus oryzae ใช้ในการทำให้ไวน์ เบียร์ และน้ำผลไม้ใสขึ้น   ยีสต์Saccharomyces cerevisiae ช้ในอุตสาหกรรมทำลูกกวาด ไอศกรีม                                                           ตัวอย่างผลิตภัณฑ์  เบียร์

                                                                 
                                                                            ตัวอย่างผลิตภัณฑ์  โยเกิร์ต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น